Pályázat - az EU-elnökség prioritásaihoz kapcsolódó programok megvalósítása

A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2010. (V. 4.) KüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-ának (1) bekezdése és 38/A.§ (1) bekezdés  e) pontja alapján pályázatot hirdet olyan civil szervezetek számára, amelyek a magyar EU-elnökség prioritásainak jobb megismertetésére, az Unión belüli civil kapcsolatok erősítésére kérnek támogatást.

Határidő: február 15.

1. A pályázat tárgya
 
1.1.  A támogatás célja: A fiatalok (elsősorban a 18-35 éves korosztály) ismereteinek bővítése, aktív bekapcsolása a fent jelzett célok elérése érdekében. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a Növekedés és foglalkoztatás (romaintegráció, gyermekszegénység elleni küzdelem), a  Polgárbarát Unió (kulturális sokszínűség, mint védendő európai érték), az  Erősebb Európa (Duna-régió Stratégia),  Bővítés és szomszédságpolitika (Nyugat-balkáni kapcsolatok erősítése) témában pályáznak. Épp így azok a civil szervezetek, amelyek a 2011-es EU-elnökséget hazánktól átvevő  lengyel partnereikkel kívánnak közös programokat megvalósítani, vagy akik az  Önkéntesség Európai Éve kapcsán e tevékenység népszerűsítésében szeretnének részt venni.

2. A pályázók köre  
 
2.1. Pályázatot nyújthatnak be a Rendelet 5.§ a) pontjában meghatározott közhasznúként vagy kiemelkedően közhasznú magyarországi székhelyű civil szervezetek, amelyeknek céljai közé tartozik a pályázatban
foglaltakhoz hasonló programok, projektek szervezése, és amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább két évvel nyilvántartásba vett, valamint az alapszabálynak, alapító okiratnak megfelelő
tevékenységet ténylegesen folytatják 

2.2. Nem nyújthatnak be pályázatot: pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervek, biztosító egyesületek, egyházak.

További adatok a csatolt PDF fájlban.

Címkék: 
Letölthető fájl(ok): 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.