Pályázatok

Kiemelt kulturális programok támogatása (EU)

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pályázatot írt ki kiemelt kulturális programok támogatására.
Pályázat célja: Az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának (2007–2013) 1. terület: Kulturális együttmûködések támogatása 1.1, 1.2.1, 1.3 területe keretében megítélt támogatásról szóló hatályosított szerzõdésben elõírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítása.
Pályázók köre: pályázatot nyújthatnak be az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának (2007–2013) 1. terület: Kulturális együttmûködések támogatása:

Címkék: 

Kiemelt kulturális programok támogatása

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pályázatot írt ki kiemelt kulturális programok támogatására.
Pályázat célja: A kulturális, mûvészeti élet reprezentatív eseményeinek, rendezvényeinek támogatása, tervezési stabilitásának növelése és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megõrzése és erõsítése. A pályázat elsõdlegesen a kiemelkedõ szellemi értékeket létrehozó és bemutató mûvészeti eseményeket, fesztiválokat, közgyûjteményi programokat támogatja.
Pályázók köre:
- jogi személyek;

Címkék: 

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) pályázatot írt ki rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére, az alábbi fejlesztési prioritássorrend szerinti rehabilitációs szakterületeken:
1. pszichiátriai rehabilitáció (kiemelve a gyermekpszichiátriai, gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációt, beleértve a pszichiátriai és pszichoterápiás rehabilitációt, valamint a neurológiához is sorolható epileptológiai rehabilitációt);
2. addiktológiai rehabilitáció (alkohológiai, drog- és egyéb szenvedélybeteg rehabilitáció);
3. kardiológiai rehabilitáció;

Címkék: 

PÁLYÁZAT Tanösvények építésére, felújítására és fenntartására

A Zöld Iránytű Alapítvány pályázatot hirdet

Tanösvények építésére, felújítására és fenntartására

Keretösszeg: 5 millió forint (bruttó)

Tanösvényenként max. 750 000 forint (bruttó)igényelhető

Vissza nem térítendő támogatás igényelhető:

Természetes élőhelyek, védett természeti értékek bemutatását célzó tanösvények felújítására, kiépítésére és fenntartására Magyarország egész területén.

Címkék: 

Pályázat - az EU-elnökség prioritásaihoz kapcsolódó programok megvalósítása

A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2010. (V. 4.) KüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-ának (1) bekezdése és 38/A.§ (1) bekezdés  e) pontja alapján pályázatot hirdet olyan civil szervezetek számára, amelyek a magyar EU-elnökség prioritásainak jobb megismertetésére, az Unión belüli civil kapcsolatok erősítésére kérnek támogatást.

Határidő: február 15.

Címkék: 
Letölthető fájl(ok): 

Nemzetközi együttműködés és szerepvállalás támogatása

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és együttmûködésének támogatására (pályázat kódja: NCA-NK-11-A).

A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erõsítéséset, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalását és együttmûködését segítõ alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

Címkék: 

Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (pályázat kódja: NCA-CIV–11-D).

Címkék: 

Oldalak

Subscribe to RSS - Pályázatok