Pályázati felhívás - Egri Civil Alap 2013

Civil Alap szakmai programok/projektek/ megvalósítása 2013.  
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére „Civil Alap szakmai programok/projektek/ megvalósítása 2013.” címmel.
A pályázat célja: Az Eger városban működő és Egerben, jogszabályban meghatározott módon nyilvántartásba vett civil szervezetek, szövetségek, egyesületek, alapítványok és programjainak, projektjeinek támogatása, a helyi civil szektor közéleti részvételének segítése.

/Éves működési költségre nem igényelhető!/

Támogatás igényelhető:

Rendezvények, alapképzések, konferenciák, szakmai programok, kiállítások szervezésére, lebonyolítására./Tiszteletdíjra, étel és italfogyasztásra NEM/

Pályázatot nyújthat be:

Minden egri székhelyű jogi személyiséggel rendelkező, jogszabályban meghatározott módon nyilvántartásba vett civil szervezet, szövetség, egyesület, alapítvány. A megpályázott programokat legkésőbb 2013. december 30-ig meg kell valósítani, a támogatást fel kell használni és azzal el kell számolni! Ebben az évben is a civil szervezetek akár egyszerre több különböző szakmai feladatra is pályázhatnak, /külön-külön beadott pályázatokon/ viszont ekkor fontossági sorrend megjelölést kérünk! A nyertes pályázónak – szerződés alapján – a pályázati programról és annak pénzügyi vonzatairól beszámolót kell készítenie, minden nyertes projektről külön-külön!

Csak az a szervezet pályázhat, amelynek NINCS ELSZÁMOLATLAN pályázata, és adóssága sem az Önkormányzat felé, ellenkező esetben pályázati kérelme automatikusan kizárásra kerül. További feltétel: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint letétbe helyezett beszámoló.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Szolgáltatási IrodájáhozCivil referens részére (Eger, Dobó tér 2.), „Civil Alap szakmai programok/projektek/ megvalósítása 2013.” megjelöléssel.

Pályázati űrlap átvehető:

a Heves Megyei Civil Szolgáltató Központban (Civil Ház, Eger, Bajcsy Zs. u. 9. Tel.: 415-822) vagy letölthető az Egri Civil Kapu internet portálról www.eck.hu vagy www.eger.hu városi portálról.

A nyertes pályázatokat, elbírálás után az előbbi portálokon megjelenítjük.

Megjegyzés:

A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött, valamint a határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek, elbírálásukra nem kerül sor. Kérjük a szervezet vezetőjének nevét és „megbízható” telefonos elérhetésének feltüntetését!

A pályázatokat a Civil Alap Bíráló Bizottsága bírálja el, majd Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hagyja jóvá.

A pályázat beérkezésének határideje: 2013 . március 27. szerda, 12.00 Civil referenshez.

(Az ezután beérkező pályázatokat nem áll módunkban befogadni!)

FONTOS!

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint:

75. § (1) 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást - ide nem értve az 54. § szerinti támogatásokat -, amely a 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját. /39. § (1) A beszámolót - ha a szervezet külön törvény rendelkezése alapján a beszámoló letétbe helyezésére köteles - az OBH részére kell megküldeni./

 A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel az Önkormányzat kizárólag azon civil szervezeteknek nyújthat támogatást, amelyeket a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartásba vettek, a fenti számviteli kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tettek, és erről a támogatási szerződésben is nyilatkoznak. Ennek fényében a bírósági bejegyzéssel nem rendelkező klubok, népdalkörök, csoportok nem kaphatnak önkormányzati támogatást.

 

Címkék: 
Letölthető fájl(ok): 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.