Nemzetközi együttműködés és szerepvállalás támogatása

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és együttmûködésének támogatására (pályázat kódja: NCA-NK-11-A).

A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erõsítéséset, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalását és együttmûködését segítõ alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

* a Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttmûködés, határ menti és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatása;
* magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttmûködése, tapasztalatcseréje, nemzetközi jó gyakorlatok honosítása.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 290 millió forintot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. § (4) bekezdésének rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét. A két alkategória között a Kollégium a keretösszeget 50-50 %-os arányban osztja meg.

A támogatási idõszak, a támogatás formája és mértéke
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június 1. és 2011. szeptember 30. között megvalósuló, a pályázati kiírás 1. pontjában részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendõ támogatás.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat benyújtását megelõzõen minden regisztrációval nem rendelkezõ pályázónak a www.wekerle.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelõ rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 4.1 pontja tartalmazza.
A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

Beadási határidõ: 2011. február 24., 24.00 óra

Címkék: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.