Hírolvasó

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2018. évi támogatása / FV-I-18

PAFI pályázatok - szo, 02/24/2018 - 21:46
A pályázat célja, A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák és erősítsék a tudatos fogyasztói magatartást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 45. §-ában foglalt feladatokkal összhangban.

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása / FV-II-18

PAFI pályázatok - szo, 02/24/2018 - 21:45
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy az oktatásban a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák, erősítsék és terjesszék az általános- és középiskolások körében a tudatos fogyasztói magatartást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 45. §- ában foglalt feladataikkal összhangban.

Budapest Ösztöndíj Program

PAFI pályázatok - szo, 02/24/2018 - 21:45
Budapest Főváros Önkormányzata számára kiemelten fontos a versenyképes tudással rendelkező hallgatók képzésének és ezáltal a humán erőforrás fejlesztésének támogatása, ezért az előző évek sikerei után idén is meghirdeti a Budapest Ösztöndíj Program pályázatát a fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, 2018 szeptemberétől vagy 2019 februárjától utolsó tanulmányi évüket megkezdő, osztatlan, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatói számára.

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára / GINOP-6.1.5-17

PAFI pályázatok - szo, 02/24/2018 - 21:43
Magyarország Kormányának célja a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében.

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára / GINOP-6.1.6-17

PAFI pályázatok - szo, 02/24/2018 - 21:43
Magyarország Kormányának célja a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében.

Az Egyesült Királyságban egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2018-2.1.1-UK_GYAK)

PAFI pályázatok - szo, 02/24/2018 - 21:43
A felhívás célja, hogy a hazai vállalkozások, felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek nyári gyakorlat lehetőségét biztosítsák az Egyesült Királyság egyetemein tanuló magyar állampolgárságú tehetséges diákoknak. A diákok itthoni környezetben is alkalmazhatják az egyetemen szerzett elméleti tudást, megismerhetik a vállalat, illetve a kutatócsoport működését és ötleteikkel hozzájárulhatnak azok sikeréhez, továbbá megismerkedhetnek a hazai munkaerőpiac által kínált lehetőségekkel.

Szeged Szépe 2018

PAFI pályázatok - szo, 02/24/2018 - 11:59
nemzetközi szépség és modellfelfedező verseny

IFJÚSÁGSEGÍTŐK MOBILITÁSA - EGYÉNI MOBILITÁS

PAFI pályázatok - cs, 02/22/2018 - 22:16
A minőségfejlesztés támogatása az ifjúsági munka területén, különösen az ifjúsági szervezetek és/vagy az egyéb érintett szereplők közötti szorosabb együttműködés révén.

BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ

PAFI pályázatok - cs, 02/22/2018 - 22:15
Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek elősegítése. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.

Klímatudatos Budapest

PAFI pályázatok - cs, 02/22/2018 - 12:27
A pályázat célja az általános iskolás korú gyermekek körében az éghajlatváltozással kapcsolatos ismeretterjesztés, az éghajlatváltozás mérséklésének és az ahhoz való alkalmazkodás fontosságára való figyelem felhívás. A pályázat a KEHOP-1.2.0-15-2016-0001 Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten projekt keretében kerül meghirdetésre.

LUDOVIKA CAMPUS FOTÓPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PAFI pályázatok - cs, 02/22/2018 - 12:27
A pályázat célja az alkotók bemutatkozási lehetősége mellett, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és hozzá tartozó campus épületeit, annak otthont adó parkot és az egyetemi életet újszerű látásmóddal, kreatívan mutassa be. A pályázatra az építészet iránt érdeklődő fotósok azon pályaműveit várjuk, melyek e témához illeszkednek. A képeknek 2018. április 9. és május 5. között, akár a Kiíró által biztosított fotóséták egyike során, akár más alkalommal kell készülniük. A fotósétákon való részvétel ugyanakkor csupán a Kiíró által biztosított lehetőség, amely nem feltétele a pályázaton való indulásnak.

Svájci könyvtár ösztöndíj

PAFI pályázatok - cs, 02/22/2018 - 12:27
Alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek a svájci Bibliothek Andreas Züst.

Magyar Tájdíj Pályázat

PAFI pályázatok - cs, 02/22/2018 - 12:26
A nemzeti szintű pályázat egyik célja, hogy az arra legérdemesebb és legesélyesebb pályázat képviselhesse hazánkat a nemzetközi megmérettetésben az Európa Tanács Táj Díj pályázatán.

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás / KEHOP-1.2.1

PAFI pályázatok - cs, 02/22/2018 - 12:26
A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás, illetve a klímatudatos magatartásformák elterjesztésére irányuló szemléletformáló tevékenységek megvalósítása.

Tájékoztató a vállalkozóvá válását elősegítő legfeljebb 6 hónap időtartamra megállapítható, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatásról, valamint a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek...

PAFI pályázatok - cs, 02/22/2018 - 12:25
Tájékoztató a vállalkozóvá válását elősegítő legfeljebb 6 hónap időtartamra megállapítható, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatásról, valamint a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek átvállalásáról

Ön választ, mi segítünk

PAFI pályázatok - cs, 02/22/2018 - 12:24
A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása.

Totál Plán

PAFI pályázatok - sze, 02/21/2018 - 21:27
A celldömölki Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot ír ki független filmesek számára.

Befektetések 2018

PAFI pályázatok - k, 02/20/2018 - 17:21
A pályázat célja A "Befektetések 2018" Kisfilm Pályázat célja a tudatos pénzügyi gondolkodás, a pénzügyi döntések tudatosságának erősítése a középiskolás diákokon és tanáraikon keresztül, korszerű technikai megoldásokra építve.

A víz

PAFI pályázatok - k, 02/20/2018 - 17:18
Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Természetbarátok Munkaközössége pályázatot hirdet diákok és felnőttek számára.

Móra Ferenc meséi

PAFI pályázatok - k, 02/20/2018 - 17:15
A Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola meghirdeti - a 2018.évi Móra Naphoz (03. 23.) kapcsolódóan - a MÓRA FERENC MESÉI ILLUSZTRÁCIÓS PÁLYÁZATOT 1-4.évfolyamos diákoknak

Oldalak

Subscribe to Egri Civil Kapu hírolvasó