Közhasznú illetve közhasznúvá válni szándékozó civil szervezetek figyelmébe!

Az Egri Civil Kerekasztal 2013. december 4-i utolsó soros ülésén dr. Nagy Ildikó, az Egri Törvényszék bírósági titkára tájékoztatást adott a jelenlévőknek a Civil Törvényből adódó aktuális teendőkről, a közhasznúsági jogszabály-változásokról.

Fontos tudnivaló, hogy az Ectv. 75. § (5) bekezdésének értelmében az Ectv. hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú/kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet az Ectv. szerinti feltételeknek való megfelelése esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az Ectv.-nek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét.

(Ectv. = Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény)

A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem előterjesztésére rendszeresített űrlap szolgál, amely megtalálható a www.birosag.hu honlap Nyomtatványok - űrlapok menüpontján belül. A törvényszék e kérelem előterjesztése esetén vizsgálja – a kérelmező nyilatkozata – és a kérelemhez csatolt mellékletek alapulvételével – a közhasznú jogállás feltételeinek fennállását.

2014. június 1. napjától csak az Ectv. szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

2014. június 1. napjától a szervezet nyilvántartására illetékes szerv törli az Ectv. hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú/kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek közhasznú jogállását, kivéve, ha a szervezet igazolja, hogy az e törvény szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet a törvényi feltételeknek megfelel.

A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem előterjesztésére rendszeresített űrlap mellékelten, letölthető.

Ónodi Zsuzsanna
Egri Civil Ház

Címkék: 

Új hozzászólás

Filtered HTML

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <p> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <area> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <caption> <tbody> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <param> <strike>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.