Kiadvány pályázati támogatása

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermek létrehozásának és kiadásának támogatására (pályázat kódja: NCA-CIV-11-C). A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erõsítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nyilvánossággal való kapcsolatát, tevékenységük és programjaik kommunikálását segítõ alábbi közhasznú tevékenységek támogatása: * nyomtatott kiadvány vagy sajtótermek kiadásának támogatása; * elektronikus kiadvány vagy sajtótermek kiadásának támogatása. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke A Civil Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 76 millió forintot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. § (4) bekezdésének rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét. A támogatási idõszak, a támogatás formája és mértéke A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június 1. és 2011. szeptember 30. között megvalósuló, a pályázati kiírás 1. pontjában részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem terítendõ támogatás. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat benyújtását megelõzõen minden regisztrációval nem rendelkezõ pályázónak a www.wekerle.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelõ rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 4.1 pontja tartalmazza. A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. Beadási határidõ: 2011. március 10., 24.00 óra

Címkék: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.