Felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap civil jelöltállítási rendszerében való részvételre

 

Azok a civil szervezetek, amelyek bejelentkeznek az NEA civil jelöltállítási rendszerébe, egy-egy képviselőjükön keresztül elektori gyűléseken választhatják meg a NEA Tanácsának és kollégiumainak civil delegált tagjait.

Ezt az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 71-72. §-ai, továbbá a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (NEAr.) 20-24. §-ai, és a 34. §-a szabályozza. A civil jelöltállítási rendszerbe azok az országos (legalább hét megyére kiterjedő tartós tevékenység) vagy területi (helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit) hatókörű civil szervezetek jelentkezhetnek be és állíthatnak elektort, amelyek szándékukat e felhívásban meghatározott módon jelentik be.

Az elektori nyilvántartó rendszerben az érvényes bejelentkezéshez szükséges feltétel:

  1. a civil szervezetnek rögzíteni kell a NEAr. 20. § (2) a)-g) pontjai szerinti adatokat, amely szükség esetén tartalmazza a civil szervezet által javasolt tanácsi, illetve kollégiumi tagjelölt életrajzát;
  2. a civil szervezetnek rögzíteni kell a hatályos adatait tartalmazó, 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatát;
  3. a civil szervezetnek csatolni kell az elektori nyilvántartó rendszer által előállított, a NEAr. 20. § (2) a)-g) pontjai szerinti adatokat és a NEAr. 20. § (3) a)-d) pontjai szerinti nyilatkozatokat tartalmazó dokumentum – civil szervezet képviselője és az elektor, valamint két tanú által megfelelően aláírt – oldalhű digitális másolatát (minta: NEAr. 2. melléklete).
     

Az elektori nyilvántartó rendszer elektronikus elérhetősége:
www.civil.kormany.hu/elektor

A bejelentkezés határideje: 2012. március 17.

A határidőn túli bejelentkezések nem fogadhatók el. A jogszabályokban foglaltaknak megfelelő módon bejelentkezett civil szervezetek bejelentkezésük elfogadásáról, ezt követően az elektori gyűlés helyéről és idejéről értesítést kapnak a bejelentkezés során megjelölt elektronikus levélcímekre.

Felhívom a civil szervezetek figyelmét, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap civil jelöltállítási rendszerében történő részvételük, csak a 2012. március 17. napjáig hiánytalanul teljesített bejelentkezés elfogadását követően lehetséges.

További információ kérhető a Wekerle Sándor Alapkezelő Ügyfélszolgálatától a 06-1-301-3200 telefonszámon és az info@wekerle.gov.hu e-mail-címen. A civil jelöltállítási rendszerrel kapcsolatos információk folyamatosan elérhetőek awww.civil.kormany.hu-n is.

Budapest, 2012. február 16.

Dr. Navracsics Tibor sk.
közigazgatási és igazságügyi miniszter

forrás: civil.kormany.hu

Címkék: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.