Elérhetőek az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap pályázatai

 

2013. február 12-én nagyszabású nyitóeseménnyel indul a második EGT/ Norvég Civil Támogatási Alap. Ebben az évben – első körben – különböző témakörökben kis és makroprojektek, valamint egyéni ösztöndíjas tanulmányutak támogatására lesz lehetőség.
 
Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. A támogatók döntése értelmében ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít a kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli erőszakot. Mindennek érdekében az Alap az alábbi témakörökben kidolgozott projektekhez nyújt támogatást:
 
  • emberi jogok és demokrácia;
  • női jogok és esélyegyenlőség;
  • szervezet- és közösségfejlesztés;
  • ifjúsági- és gyermekügyek;
  • környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
  • jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
  • társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).
 
A pályázati program lebonyolítását az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) valamint a Kárpátok Alapítvány-
Magyarországgal közös konzorciumban végzi.
Az alap pályázatai várhatóan három körben kerülnek kiírásra. A jelenleg induló első körben az
alábbi pályázati felhívások jelennek meg:
 

1. Makroprojektek

 
Ennek keretében a pályázatokat két témakörben lehet benyújtani:
• I. témakör: az országos szinten működő emberi jogi, jog- és érdekérvényesítő civil szervezetek
hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk támogatása ÉS tudásuk,
tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek a (1) demokrácia és emberi
jogok, (2) női jogok és esélyegyenlőség, (3) ifjúsági és gyermekjogok területén.
• II. témakör: az országos vagy regionális szinten működő, szervezet- és közösségfejlesztő civil
szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk támogatása
ÉS tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek, a szektor
megújítása érdekében.
A pályázóknak mindkét témakörben vállalniuk kell, hogy a projekt keretében tudásukat, tapasztalataikat
átadják más, kisebb helyi/regionális civil szervezeteknek/csoportoknak, ennek érdekében képzési,
mentori, coaching stb. programokat indítanak. Az I. témakörben minden pályázó szervezetnek legalább
10, a II. témakörben legalább 15 szervezettel kell együtt dolgoznia.
 
Az I. témakörben elnyerhető összeg legalább 50 000, legfeljebb 120 000 €.
A II. témakörben elnyerhető összeg legalább 50 000, legfeljebb 140 000 €.
A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg legfeljebb 3 800 000 €.
 
A támogatott projektek legalább 24, legfeljebb 33 hónap hosszúak lehetnek.
A pályázatok kétfordulósak, az első fordulós pályázatok beadási határideje: 2013. március 29. (péntek)
18.00 óra.
 

2. Kisprojektek

 
A pályázat általános célja a kis és közepes méretű civil szervezetek támogatása abban, hogy saját kisebb
és nagyobb közösségeik fejlesztéséért dolgozzanak; helyi forrásokat mobilizálva a közös célok elérése
érdekében hozzájáruljanak a társadalmi igazságossághoz, demokráciához és fenntartható fejlődéshez.
Kisprojektek esetében a már felsorolt területek egyikére nyújthatóak be pályázatok: (1) emberi jogok
és demokrácia; (2) női jogok és esélyegyenlőség; (3) szervezet- és közösség fejlesztés; (4) ifjúsági és
gyermek ügyek; (5) környezetvédelem és a fenntartható fejlődés; (6) jóléti szolgáltatások társadalmilag
sérülékeny csoportoknak, (7)társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).
 
Az egyes projektekre elnyerhető összeg legalább 1500, legfeljebb 10 000 €.
A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg 1 050 000 €.
A támogatott projektek legfeljebb 12 hónap hosszúak lehetnek.
A pályázatok egyfordulósak, a beadási határidő: 2013. április 29. (hétfő) 18.00 óra.
 
3. Egyéni ösztöndíjas tanulmányutak
 
A pályázat célja a magyarországi civil szektor szakemberei tanulmányútjainak támogatása, amelyek
keretében lehetőség nyílik az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogató országaiban
(Norvégia, Izland, Liechtenstein) tevékenykedő civil szervezetek munkájának gyakorlati megismerésére.
Az ösztöndíjasok feladata, hogy elősegítsék e szervezeteknek az érdekérvényesítés, a közösségi
részvétel, a kapacitásfejlesztés és adományszervezés terén működő jó gyakorlatainak magyarországi
adaptációját, illetve hozzájáruljanak a támogató országok és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok
erősítéséhez.
 
A támogatott pályázók ösztöndíjban részesülnek, amelynek összege a kint tartózkodás időszakára
havonta 1500 €, illetve további 1000 €/fő/tanulmányút.
A tanulmányutak támogatására fordítható teljes keretösszeg 150 000 €, beleértve a fogadó szervezetek
költségeinek fedezésére fordítható keretet is.
A támogatott tanulmányutak legalább 3, legfeljebb 6 hónap hosszúak lehetnek.
A pályázatok egyfordulósak, beadási határidő: 2013. április 15. (hétfő) 18.00 óra.
 
Az alap a jelenlegi, első felhíváson kívül a várhatóan még két további körben hirdet meg pályázatokat,
a fenti célok és elvek mentén, a felsorolt 7 témakörben. A második pályázati forduló meghirdetésére
előreláthatólag 2014 első negyedévében kerül sor, keretében kis- és közepes projektekkel lehet majd
pályázni (20 és 50 ezer euró felső határig). A harmadik pályázati forduló meghirdetésére előreláthatólag
2014 harmadik negyedévében kerül sor, keretében kis- és közepes projektekkel lehet majd pályázni (15
és 40 ezer euró felső határig).
Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alapról bővebb információk, a részletes pályázati felhívások és a
kapcsolódó dokumentumok február 12-től elérhetőek a www.norvegcivilalap.hu honlapon!
 
Bővebb információ kérhető a lebonyolító alapítványoktól:
• Ökotárs Alapítvány, tel: (1) 411-3505, email: okotars@norvegcivilalap.hu
• Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, tel: (1) 411-0410, email:
• Autonómia Alapítvány, tel: (1) 237 6023, email: autonomia@norvegcivilalap.hu
• Kárpátok Alapítvány – Magyarország, tel:(36) 516-750, email: karpatok@norvegcivilalap.hu
 
A kiírásokhoz kapcsolódóan a lebonyolítók 2013. március folyamán országszerte tájékoztató fórumokat
szerveznek – az időpontok és helyszínek megtalálhatók lesznek a www.norvegcivilalap.hu oldalon.

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.