Meghívó - Az új civil törvény értékelése és elemzése

Az Ökotárs Alapítvány és az Életfa Környezetvédő Szövetség szeretettel meghívja Heves megye civil szervezeteit „Az új civil törvény értékelése és elemzése” fórumsorozat rendezvényére.
A kerekasztal beszélgetés helye: Eger, Civil Ház (Bajcsy-Zsilinszky utca 9.)
Ideje: 2013. május 22. (szerda)  10.00 óra

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek elfogadásával a magyar civiljogi szabályozás talán eddigi legjelentősebb mérföldkövéhez érkezett.

Immár másfél éve hatályosak az „új” szabályok, így elérkezett az idő ezek értékelő bemutatására, illetve egy megfelelően indokolt módosító javaslat megfogalmazására is. Tavaly ősszel az Ökotárs Alapítvány gondozásában már megjelent és nagy sikert aratott Az útmutató az új civil szervezetekkel kapcsolatos törvényekhez és a jogszabályok közötti gyakorlati eligazodáshoz című kézikönyv. A kiadvány részletesen foglalkozott azzal, hogy az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos vagy azokra vonatkozó szabályokat miként lehet vagy lenne érdemes alkalmazni, és gyakorlati példákkal alátámasztva próbált iránymutatást adni a (nem mindig könnyű) jogértelmezéshez. Az útmutató azonban érdek- és értéksemlegesen vette számba a szabályokat, így nem vizsgálta azt, hogy ezek a szabályok miként hatnak a civil szervezetekre, illetve a bíróságokra és az ügyészségekre, mint a legfontosabb nem civil szervezet jogalkalmazókra.

A civil szektor jogi-szabályozási környezetének fejlesztését célzó munkánk következő lépéseként most a különböző tapasztalati tények alapján (a jogszabályok elfogadását megelőző javaslatok figyelembe vétele, kérdőíves felmérés, civil szervezeti találkozók és műhelymunkák stb.) kifejezetten civil szempontból szeretnénk értékelni az eltelt időben a gyakorlat tűzkeresztségén átesett jogszabályokat, és megfelelő indoklással, alátámasztással a módosításra teszünk koncepcionális és normaszöveg szintű javaslatot.

Elöljáróban talán kijelenthetjük, hogy a szabályozás egyes – az utóbbi években a civil szervezetek által több alkalommal, több fórumon kifogásolt – elemei pozitív irányú változást mutattak, ami egyértelműen jelezte, hogy a kodifikáció rögös és hosszú útja során a civil szervezetek véleménye bizonyos részben meghallgatásra került. Ugyanakkor olyan új elemek is kerültek a tervezetbe, amelyek rendszerszintű további gondolkodást igényeltek volna. Véleményünk szerint a teljes egészében átgondolandó jogintézmény például a közhasznúság és a támogatási rendszer.

Előfeltevéseink alátámasztása, illetve további alakítása érdekében az elmúlt hónapokban közvélemény-kutatást is végeztünk civil szervezetek és civil szervezetekkel foglalkozó jogalkalmazók: ügyészségek és bíróságok munkatársai között. (Az on-line kérdőívre a jogalkalmazóktól 15, a civil szervezetektől pedig 145 válasz érkezett.)

A kerekasztal beszélgetés célja, hogy fórumot teremtsen megyében működő civil szervezetek és jogalkalmazók (bírák, ügyészek) számára az új szabályok mélyebb megvitatására, az eddigi értékelések és a közvélemény-kutatás eredményeinek megismerésére valamint a gyakorlati alkalmazással kapcsolatos problémák felvetésére. A beszélgetések nyomán végleges formát öltő kritikai elemzést és a jogszabály-módosítási koncepciót a következő hónapok folyamán pedig a Civil-Társ program érdekérvényesítő tevékenysége során fogjuk hasznosítani.

A fórum programterve

1.      Bevezető:

a.      A házigazda, Bárdos Ferenc köszöntője

b.      A Civil-Társ program bemutatása; az új civil törvény előkészítésének folyamata és főbb pontjai (20 perc): Móra Veronika igazgató, Ökotárs Alapítvány

c.      Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? – elemzés és kutatási jelentés (30 perc): dr. Kolejanisz Márk jogi szakértő

Kávézünet (10 perc)

2.      Széleskörű szekcióülés:

Moderált vita az elemző anyagról (60+ perc): kérdések és válaszok stb.

3.      Kötetlen beszélgetés és visszajelzés

A résztvevők által javasolt, közérdeklődésre számot tartó kapcsolódó témákban.

*A résztvevők számától függően több párhuzamos szekcióülés is lehetséges.

A fórumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött - részvételi szándékukat kérjük, 2013. május 17-ig jelezzék a (1)411-3500 telefonszámon vagy az info@okotars.hu e-mail címen!

Eger, 2013. április 30.

Üdvözlettel:

 

Bárdos Ferenc sk.

ügyvezető igazgató,

Életfa Környezetvédő Szövetség

Móra Veronika sk.

igazgató,

Ökotárs Alapítvány

 

Címkék: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.