Fenntartható életmód és fogyasztási lehetõségek népszerûsítése

Az Új Széchenyi Terv keretében pályázati kiírás jelent meg a fenntartható életmódot és fogyasztási lehetõségeket népszerûsítõ mintaprojektek létrehozására.
Pályázat célja: A mintaprojektek segítségével, a különbözõ érintettek (gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) együttmûködésének eredményeként a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különbözõ fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetõsége és használata
Kódszámok: KEOP-6.2.0/A/09-11, KEOP-6.2.0/B/09-11
Rendelkezésre álló forrás: A 2007–2013-as idõszakra a konstrukcióra rendelkezésre álló keretösszeg 7,74 milliárd forint. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg (2011–2013-ig évente) 1.630.000.000 Ft.
Pályázók köre:
- vállalkozások;
- nonprofit szervezet, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, köz- és felsõoktatási intézmény, vagy az államháztartás olyan szervezete, amely a projekt eredményeit nem a részére jogszabályban meghatározott (adott esetben alapító okiratban is rögzített) szakmai alapfeladata, vagy az alapfeladatával megegyezõ kiegészítõ tevékenysége körében, hanem kisegítõ, vállalkozási tevékenységként, jövedelemszerzés céljára használja fel.
Beadási határidõ: 2011. március 1-tõl folyamatosan
További információ: www.ujszechenyiterv.gov.hu

Címkék: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.