A Női Esélyegyenlőségi Civil Csoport szeptemberi műhelymunkája

A Női Civil Műhely – a nyári szünetet követően – ismét megtartotta havi rendszerességű műhelymunkáját 2014. szeptember 30-án, amelynek az Egri Civil Ház adott otthont. A rendezvényen 40 fő volt jelen, akik az ügy fontossága és a téma iránti elkötelezettségük tekintetében töretlen lelkesedéssel és aktivitással jellemezhetők.

Napirend előtt szót kapott az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület jelen lévő elnök asszonya, Pozsikné Hídvégi Éva, aki röviden ismertette az AGRIA-INNORÉGIÓ Tudáscentrum nemzetközi kutatási modellprojektjét, a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-2016 azonosító számú „A megújuló természeti erőforrások potenciális hasznosíthatóságának komplex vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében egy energetikailag fenntartható modellrégió kialakítása céljából magyar-német közreműködéssel.

Ezt követően fontos napirendi pont volt a város női civil szervezeteinek együttműködésével 2015 szeptemberéig megvalósuló „Nőnek lenni-nőként tenni” című NCTA-2013-8112-B pályázati projekt egyeztetése. Ónodi Zsuzsanna, a „Civil Érték” Közhasznú Egyesület elnöke kiemelte, hogy a projekt főpályázóiként a szervezet vállalja a megvalósítás felelősségét, de nagyon fontosnak tartja, hogy közös együttműködéssel valósuljon meg annak minden eleme. Ismertette a projekt tervezett tevékenységeit, ami hat fontos programrészből áll össze, többek között 15 fő részvételével női vezetői tréning szervezése, havi rendszerességgel műhelymunka összehívása. Szerepel benne a női esélyegyenlőség érvényesülése szempontjából fontos szemléletformáló városi rendezvény, tanulmányút szervezése miskolci női és esélyegyenlőségi témákkal foglalkozó női szervezetekhez; a fórum tagjai közötti belső kommunikáció elősegítése érdekében online levelezőrendszer működtetése és egy női portrésorozat készítése a civil területen tevékenykedő aktív nők életéről, a hétköznapi hősnőinkről.

Az első napirendi ponthoz kapcsolódóan, a havonta ülésező női fórum műhelymunkájának féléves programtervéhez Román Gáborné Maja tett javaslatokat, mely a támogatásnak köszönhetően módszertanilag kétféle formában valósul meg: egy-egy téma csoportos megvitatásával illetve szakmai előadók meghívásával. A tervezett témák a nők életesélyét, érdeklődését, segítését, identitásuk erősítését hivatottak szolgálni, mint például a nők és a modernizáció, a női praktikák, női asszertivitás azaz a női hatékonyság. Az első félévi munkaterv összeállítására 5 fős munkabizottság alakult (Bajzátné Winkler Niké, Égető Eszter, Pucsok Márta, Szente Edina, Román Gáborné) valamint javaslat érkezett külső helyszínek felkeresésére, biztosítására is. Azok javaslatait is várják, akik az ülésen elfoglaltság hiányában nem tudtak részt venni, de szeretnének valamilyen témát felvetni.

A fórum kisgyermekes női tagjai, Égető Eszter az Egrimami Egyesület és Bajzátné Winkler Niké a Közelbaba Közhasznú Egyesület vezetői a napirendhez kapcsolódó hozzászólásaikban kiemelték, hogy nehéz helyzetben vannak a gyermeküket egyedül nevelő anyák és óriási szükség lenne a megsegítésükre. Identitásválságot élnek át a fiatal édesanyák, nagyon nehéz összeegyeztetni a munkát és a családi életet. A többgyermekes családok is szívesen vennék a generációk közötti példaadó, segítő csoportokkal való együttműködést. Mindenképpen fontos lenne megerősíteni a nők helyzetét és megtanítani őket arra, hogy merjenek kérni, s tudják, hogy kihez fordulhatnak.

Dr Szalóczi Ilona szólt a nyári sikeres napközis táborokról ,javaslatára elismerésünket fejezzük ki a Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet tagjainak, akik több napközis táborban önkéntesként közreműködtek. Újra felmerült a „Pótnagyi-szolgálat” beindításának szükségessége, az hogy fel kellene készíteni a leendő önkéntes nagymamákat. Az Egrimami Egyesület elnök asszonya vállalta a téma az összefogását, továbbvitelét . A Közelbaba Közhasznú Egyesület a keresleti oldal igényeinek közvetítésével tud kapcsolódni a munkához. Természetesen számítanak a Családsegítő Intézet szakmai segítségére; a Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet valamint a Családsegítő Alapítvány tapasztalataira, önkénteseire illetve a jelenlévő női szervezetek hatékony támogatására.

A második napirendi pont kapcsán egyeztetésre került egy nemzetközi szinten elfogadott női ünnepnap megtartása. Ennek keretében megrendezésre kerül  Heves megyében először és egri helyszínnel  a Vidéki Nők Nemzetközi Világnapja. Dátuma az ENSZ által elfogadott és célja a vidéki nők munkájának elismerése, kiemelése; további munkájukhoz támogató együttműködési lehetőség biztosítása. A programra mindenkit szeretettel várnak 2014. október 15-én, az Eszterházy Károly Főiskola Könyvtárában.

Eger, 2014. október 01.

Réti Erika

Címkék: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.