A Női Esélyegyenlőségi Civil Csoport májusi műhelymunkája

A Női Esélyegyenlőségi Civil Csoport tanácskozására 2015. május 26-án került sor az Egri Civil Házban. Ez alkalommal a nőket különösen érintő téma került feldolgozásra, az egyenlő bánásmód érvényre juttatása, a hátrányos megkülönböztetés felszámolása.      

„Azonos tisztelettel” címmel tartott előadást illetve adott nagyon gyakorlatias útmutatást, eligazodást ebben a nehezen bizonyítható témában Dr. Lassánné dr. Simon Ágnes az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referense.

A Hatóság 2005-ben alakult és 2009-től referensi hálózatot működtet minden megyében. Összesen 20 védett tulajdonságot sorol fel a törvény, amely miatt valakit hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció érhet, és amelyet valószínűsítve a panaszos az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulhat teljesen ingyenes eljárás keretében. Ilyen többek között a nem, a kor, a bőrszín, a nemzetiség, az anyaság, az apaság, a családi állapot, a fogyatékosság, az egészségi állapot.  A diszkrimináció lehet közvetett és közvetlen, amely érhet bennünket pl. munkahelyen, szolgáltatóknál, közintézményekben. A családi konfliktusok esetén nem lehet panasszal élni az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál. Kizárólag állami szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal, a szolgáltatói szektorral , munkavállalóként bármely munkaadóval szemben élhetünk jogainkkal. A referens segít a panaszok felvételében, melyet névvel ellátva, írásban kell a Hatósághoz benyújtani.

Heves megyében a nőket érintő diszkriminációs ügyek egy része sajnos – a negatív következményektől való félelem miatt - nem jut el addig, hogy az ügyfél panaszt tegyen, így nem is indulhat meg az eljárás.  Dr. Lassánné dr. Simon Ágnes elmondta, hogy a hozzá forduló ügyfeleket minden esetben tájékoztatja az EBH által kínált lehetőségeikről, akik azonban nem mernek panaszt tenni, azoknál a tájékoztatás nem tudja helyettesíteni egy esetleges eljárás eredményeit.

Az EBH előtt folyamatban lévő ügyek sok esetben egyezséggel zárulnak, ha a felek kölcsönösen készek a megegyezésre. Az elmúlt időszak statisztikája alapján az alábbi védett tulajdonságok miatt fordultak a panaszosok leggyakrabban az EBH-hoz: 119 esetben fogyatékosságuk miatt, 113 esetben nemzetiségük miatt, 77 esetben egészségügyi okok miatt, 53 várandóssága miatt, 48 életkora, 22 fő nemi identitása, 79 zaklatás miatt kereste fel a Hatóságot.

A nők körében előforduló munkahelyi problémák egyre gyakoribbak, aggasztó a kétségbeesett nők helyzete. Szinte nem is gondolnánk, hogy mennyi és milyen nehézségekkel küzdenek nőtársaink.

A Női Esélyegyenlőségi Civil csoport a „Nőnek lenni jó! – Egy nap önmagunkért” elnevezésű szemléletformáló nap programszervezésének utolsó simításait végezte. Mészáros Éva, rendezvényfelelős szervező prezentáció kíséretében foglalta össze a nap teljes programját. A gazdag a programkínálat között szerepel „terefere” női beszélgetés, egészségügyi szűrések, szórakoztató programok, koncert, tánctanulás és a rendezvény ideje alatt folyamatos civil és szolgáltatói standok várják a kilátogató vendégeket.

Ideje: 2015. június 20. szombat 10-16 óráig

Helye: Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont   

A harmadik napirendi pont kapcsán egyeztetésre került a „XX. Eger Ünnepe Civil Napok” – keretében történő közös bemutatkozás lehetősége a „Civil Érték” Közhasznú Egyesület és a Női Esélyegyenlőségi Civil Csoport között. Az ünnepi rendezvény időpontja: 2015. szeptember 19. A tanácskozást Román Gáborné vezette.

Egyebekben Ónodi Zsuzsanna röviden ismertette a „Családbarát Ország 2015.” pályázati lehetőséget. Javasolta, hogy az NCTA pályázat folytatásaként a „B” komponens- Családbarát Ország a Nőkért -Nők a döntéshozatalban témájára adjanak be közös pályázatot. A Női Esélyegyenlőségi Civil Csoport jelenlévő mintegy 30 tagja döntött arról, hogy kerüljön beadásra a pályázat, s megbízta a „Civil Érték” Közhasznú Egyesületet, a közös pályázat kidolgozásával.

Réti Erika

Címkék: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.