Civil szervezetek jogszabályi kötelezettségei

2014. március 15-én hatályba lépett az új
Polgári Törvénykönyv (Ptk.), amely rendelkezik az egyesületek és
alapítványok létrehozására, működtetésére vonatkozó alapvető
szabályokról is. A törvény átmeneti rendelkezései *2016. március 15-ig
adnak haladékot arra, hogy a hatálya alá tartozók, így a civil
szervezetek alapszabályukat (egyesületeknél) illetve alapító okiratukat
(alapítványoknál) az új előírásokkal összhangba hozzák*.
Korábban az új civil törvény előírásai miatt a közhasznú
szervezeteknek kellett módosítaniuk létesítő okiratukat és kérniük a
bíróságon a közhasznú jogállás (újbóli bejegyzését), 2014. május
31-ig.
Az új Ptk. azonban minden szervezetre, közhasznúra és nem közhasznúra
egyaránt vonatkozik! Amely szervezet elmulasztja a fenti, jövő márciusi
15-i határidő betartását, annak előbb-utóbb akár törlésére is sor
kerülhet.
Ezért javasoljuk, hogy aki ezt még nem tette meg, tekintse át szervezete
létesítő okiratát, szükség szerint módosítsa és nyújtsa be a
bíróságra az elkövetkező hónapokban. Az új rendelkezések
értelmezéséhez segítséget találhat itt:
http://civiljogok.hu/utmutato/civil-szervezeteket-2014-marcius-15-etol-az-uj-ptk-hatalyba-lepesetol-erinto-legfontosabb-s
További fontos tudnivaló, hogy idén év elejétől a közhasznú
szervezetek bírósági ügyeiket – így a létesítő okirat
módosításának benyújtását – csak elektronikus úton, az ÁNYK
program és az ügyfélkapu használatával intézhetik. A
változásbejelentéshez szükséges űrlapok letölthetők innen:
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok
Ajánljuk, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kötelezettségek
teljesítését, mivel ez a bíróságon feltorlódó ügymennyiség miatt
nagyon elhúzódó eljárásokhoz vezethet.

Címkék: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.