Önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázat

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet az Önkéntesség Európai Évéhez kötõdõen az önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázati programokra (pályázat kódja: NCA-CIV-11-A).

A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erõsítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. Célja a magyar társadalomban az önkéntes tevékenység társadalmi megbecsültségének emelése, az önkéntes tevékenységre történõ ösztönzése, az önkéntesek és a fogadó szervezetek számának növelése az alábbi tevékenységek által.

* A helyi társadalom fejlesztését célzó önkéntes akciók/programok megvalósítása a helyi közösségbõl érkezõ önkéntesek bevonásával.
* Az önkéntesség társadalmi fontosságát hangsúlyozó és népszerûsítõ rendezvények, workshopok, kampányok, szakmai mûhelyek, konferenciák megrendezése.
* A fogadószervezetek önkénteseket bevonó kapacitásának fejlesztése.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 114 millió forintot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. § (4) bekezdésének rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

A támogatási idõszak, a támogatás formája és mértéke
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június 1. és 2011. szeptember 30. között megvalósuló, a pályázati kiírás 1. pontjában részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendõ támogatás.
A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási idõszakot terhelõ költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási idõszak végéig meg kell történnie.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat benyújtását megelõzõen minden regisztrációval nem rendelkezõ pályázónak a www.wekerle.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelõ rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 4.1 pontja tartalmazza.
A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

Beadási határidõ: 2011. február 10., 24.00 óra

Címkék: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.