Civil szervezetek működésére, fejlesztésére kiírt pályázat

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztõ es Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek mûködését, fejlõdését segítõ szolgáltatások támogatására (pályázat kódja: NCA-CIV-11-B).

A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erõsítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. Célja a szolgáltató rendszerek kiépítésének ösztönzése, meglévõ szolgáltatások fejlesztése, szolgáltatások nyújtása.
Olyan projektek támogathatók, amelyek az alábbi összes kritériumnak megfelelnek:

* a hazai civil szervezetek területileg jól meghatározott köre számára nyújtanak sokoldalú szolgáltatásokat;
* a nyújtott szolgáltatás célja az azokat igénybe vevõk munkájának és mûködésének segítése, valamint hatékonyságának fejlesztése;
* az igények tartalmi és formai szempontból is sokoldalú kielégítésére alkalmas komplex programot nyújtanak be;
* a nyújtott szolgáltatások nem a pályázó saját szervezetének fejlesztésére irányulnak.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 76 millió forintot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. § (4) bekezdésének rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

A támogatási idõszak, a támogatás formája és mértéke
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június 1. és 2011. szeptember 30. között megvalósuló, a pályázati kiírás 1. pontjában részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendõ támogatás.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat benyújtását megelõzõen minden regisztrációval nem rendelkezõ pályázónak a www.wekerle.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelõ rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval es a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 4.1 pontja tartalmazza.
A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

Beadási határidõ: 2011. február 10., 24.00 óra

Címkék: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.