Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (pályázat kódja: NCA-CIV–11-D).

A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erõsítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek kapacitásfejlesztését, szakmai fejlõdését, humánerõforrás-ellátottságát, szervezeti fejlõdését segítõ alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:
Oktatás, képzés, tréning szervezése, lebonyolítása az alábbiakban megjelölt modulok szükség szerinti kombinációjában.

* elektronikus ügyvitel
* civil tréneri ismeretek, képzõk képzése
* pályázatírás
* projektmenedzsment és/vagy minõségmenedzsment
* civil jogi és pénzügyi ismeretek
* civil szervezetek marketingkommunikációja
* érdekérvényesítés
* adományszervezés

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A Civil Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 114 millió forintot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. § (4) bekezdésének rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

A támogatási idõszak, a támogatás formája és mértéke
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június 1. és 2011. szeptember 30. között megvalósuló, a pályázati kiírás 1. pontjában részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendõ támogatás.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat benyújtását megelõzõen minden regisztrációval nem rendelkezõ pályázónak a www.wekerle.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelõ rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 4.1 pontja tartalmazza.
A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

Beadási határidõ: 2011. március 10., 24.00 óra

Címkék: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.