Határidő módosítás

A Kormány 128/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete

a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 15. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következõket rendeli el: 1. § A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCAr.) 9. § (7) bekezdésében a „tárgyév szeptember 30-áig” szövegrésze helyébe a „tárgyév október 31-ig” szöveg lép. 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.