Közhasznú illetve közhasznúvá válni szándékozó civil szervezetek figyelmébe!

Az Egri Civil Kerekasztal 2013. december 4-i utolsó soros ülésén dr. Nagy Ildikó, az Egri Törvényszék bírósági titkára tájékoztatást adott a jelenlévőknek a Civil Törvényből adódó aktuális teendőkről, a közhasznúsági jogszabály-változásokról.

Fontos tudnivaló, hogy az Ectv. 75. § (5) bekezdésének értelmében az Ectv. hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú/kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet az Ectv. szerinti feltételeknek való megfelelése esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az Ectv.-nek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét.

(Ectv. = Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény)

A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem előterjesztésére rendszeresített űrlap szolgál, amely megtalálható a www.birosag.hu honlap Nyomtatványok - űrlapok menüpontján belül. A törvényszék e kérelem előterjesztése esetén vizsgálja – a kérelmező nyilatkozata – és a kérelemhez csatolt mellékletek alapulvételével – a közhasznú jogállás feltételeinek fennállását.

2014. június 1. napjától csak az Ectv. szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

2014. június 1. napjától a szervezet nyilvántartására illetékes szerv törli az Ectv. hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú/kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek közhasznú jogállását, kivéve, ha a szervezet igazolja, hogy az e törvény szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet a törvényi feltételeknek megfelel.

A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem előterjesztésére rendszeresített űrlap mellékelten, letölthető.

Ónodi Zsuzsanna
Egri Civil Ház

Címkék: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.